Проф. д.н.Трифон Димитров Пенков е роден на 24 декември 1930 г. в с. Крушовица. Трудовата дейност […]
Иван Митев се ражда на 4 октомври 1924 г. в село Крушовица, област Враца. През 1950 […]
Христо Младенов е български футболист и треньор по футбол. Роден e на 7 януари 1928 г., […]