Основно училище „Христо Ботев” с. Крушовица е юридическо лице по смисъла Закона за предучилищното и училищното образование, на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Мизия.

Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително: начален етап – от I до IV клас включително; прогимназиален етап – от V до VII клас включително.

Ученици – журналисти от Основно училище „Христо Ботев“ – с. Крушовица, общ. […]
Със събраните средства от благотворителния коледен базар организиран от НЧ „Просвета-1899“ и […]
Международният ден на майчиния език е международен празник на 21 февруари, създаден […]

контакт

Адрес: с. Крушовица, общ. Мизия,
ул. „Петър Цветков“ No 9, п.к. 3349

Тел.: 09164 2261
Факс.: 09164 2261
Е-mail: info-602104 @edu.mon.bg