Комисията по етика е помощно-консултативен орган към Основно училище „Христо Ботев”, с. Крушовица, създаден по предложение […]
Членове на Обществения съвет на ОУ „Христо Ботев“ Силвия Стоянова – председател, представител на родителите, тел. 0893 […]
Членове на Настоятелството: Председател на настоятелството: Миленка Симеонова Йорданова, тел. 0877 099 513 За функциите и дейностите […]