Адрес: с. Крушовица, общ. Мизия,
ул. „Петър Цветков“ No 9, п.к. 3349
Тел.: 0910/55 716
Факс
.: 0910/55 716
Е-mail: info-602104 @edu.mon.bg

Пишете ни: