Скъпи родители, учители и заинтересовани лица, публикуваме отчета за изразходването на средствата, получени за финансиране на ОУ „Христо Ботев“. Ако се нуждаете от повече информация, можете да се свържете с Директора на училището и Училищното настоятелство.

2018

Отчет за периода 1 януари 2018 – 31.12.2018 г.

2019

Отчет за периода от 1 януари 2019 – 31.12.2019 г.

2020