Във връзка с кандидатстването на  ОУ „Христо Ботев“, с. Крушовица, за участие по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“  и след отчитане на  желанията на учениците е сформирана група за народни танци.

Съгласно програмата, обявявам свободно място за ръководител на групата.

Изисквания към кандидата:

  • Образование най- малко – средно специално образование;
  • Специалност: „хореограф“;

Допустимо е специалист в дадено направление да бъде ръководител на повече от една група.

С външните специалисти се сключва договор.

Администрацията на ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица