Тема на обучението: Формиране на умения за активно учене. Развиване на критичното и конструктивното мислене у учениците 1-12 клас“

Частично присъствена

Място на провеждане: Хотел „Фамилия“, гр.Трявна
Период на провеждане: 24 – 26 юни 2022 г.
Начален  и краен час: 10:00 ч. – 19:00 ч.
Наименование на обучителната организация: РААБЕ България ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението 10 (предстои уточнение)

 

Тема на обучението: Проектно – базирано обучение с интегриране на информационните технологии

Онлайн обучение

Място на провеждане:
Период на провеждане: 13 – 14 декември 2021 г.
Начален  и краен час: 13:00 ч. – 17:00 ч. – двата дни
Наименование на обучителната организация: РААБЕ България ООД
Брой на педагогическите специалисти, участвали в обучението 11