Уважаеми госпожи и господа,

Прилагам на Вашето внимание заповед, която съдържа насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемиологична обстановка, съдържаща правила за :

  • дезинфекция;
  • лична хигиена;
  • носене на защитни маски;
  • тестване на учениците.

Можете да се запознаете с документа: ТУК