Уважаеми родители,

Публикуваме заповеди на Директора на Основно училище „Христо Ботев“ във връзка с обучението от разстояние в електронна среда.

Със заповедите можете да се запознаете тук:

ЗАПОВЕД – 04.01. – 31.01.2021 г. включително

ЗАПОВЕД – 17.03. – 31.03.2021 г. включително

ЗАПОВЕД – 22.03. – 31.03.2021 г. включително

ЗАПОВЕД – 01.04 – 02.04. включително

Училищната администрация