Уважаеми родители, съгласно Заповед №РД09-4247/08.11.2021 г. и Заповед № РД 09–4465/17.11.2021 на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, в понеделник 22.11.2021 г. учениците от начален етап-1, 2, 3, 4 ще учат присъствено. На 22 и 25. 11.2021 г. ще се проведат поредните тествания на учениците.
В дните на тестване- 22 и 25.11. автобусът ще пътува при следния график
7,15- Старо село
7.45 „Чайка“
В останалите дни- 23,24 и 26.11. автобусът ще пътува при следния график
7.30 „Чайка“
7.40 Старо село.
Моля родителите, които не са подписали декларация, но решат децата им да посещават училище, да се явят и попълнят такава, с цел включването им в присъствения учебен процес.