След дадени препоръки от държавните институции, които извършиха проверки в ОУ „Христо Ботев“, актуализирахме процедурите за работа при случаи на насилие.

Документите са създадени във връзка с въведения в практиката Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и със законодателството в областта на закрилата на детето.

За членове на Училищния координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието в училище са избрани Анелия Василева – старши учител, Пепа Йончева Петкова – старши учител, Рени Атанасова Николова- учител, Лиляна Емилова Стоянова – родител. Председател на координационния съвет е Анелия Василева.

Училищният координационен съвет планира, проследява и координира усилията на работещите в училището за справяне с насилието и тормоза, в съответствие с изискванията на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъма за неговото прилагане.

Актуализирани са и следните документи:

План за противодействие на тормоза, агресията и насилието между учениците в ОУ „Христо Ботев“


Заповед за създаване на Училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието


Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *