Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително „Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

ИЗДАТЕЛСТВО  Линк за достъп до електронно четими учебници
„АРХИМЕД 2“ ЕООД http://arhimedbg.com/2uchebnitsi/
„БГ Учебник“ http://bguchebnik.com/bel/
„БИТ И ТЕХНИКА“ ООД http://www.bititechnika.com/

ЕТ „Даниела Убенова – Даниела Биланска“

 

Буквар 1. клас: https://goo.gl/DcvLsS

Читанка 1. клас: https://goo.gl/BuRV7dМузика 1. клас.: https://goo.gl/yn5erk

Български език 2. клас: https://goo.gl/iYShSZ

Читанка 2. клас: https://goo.gl/4Fj1uf

Български език 5. клас: https://goo.gl/ApjbGD

Литература 5. клас: https://goo.gl/pfmQw1

История 5. клас: https://goo.gl/honXq3

Информационни технологии 5. клас: https://goo.gl/AJMj6n

Български език 6. клас: https://goo.gl/eh6Lhq

Информационни технологии 6. клас: https://bit.ly/2BZUWq9

Литература 7. клас: https://goo.gl/vgMrUr

Български език 7. клас: https://goo.gl/ibRqr5

Информационни технологии 7. клас: https://goo.gl/bDTLkK

Домино“ ЕООД http://ebook.domino.bg
Издателство „Изкуства“ ЕООД http://www.izkustva.bg
„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
(правоприемник  на ИК „АНУБИС“ ООД
и на „БУЛВЕСТ 2000“ ООД, Oxford
University Press):
https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline
   „МАКМИЛАН Пъблишърс“,
представлявано от „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД
и „Инглиш Бук Сентър“ ООД
http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria
„ПЕДАГОГ 6“ СД http://free.pedagog6.com/
Издателство „Питагор“ http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf
http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf
http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf
http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf
ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН Лимитид,
представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД
Издателство „САНПРО“
www.pearson.bg
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
„ПРОСВЕТА АЗБУКИ“ ЕООД
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД
http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
ИК „РИВА“ АД https://uchebnicite.bg/
Издателство „Силигард“ ЕООД https://steinadlerverlag.com/bg-grundschule-interaktiv/
„ЮНИВЪРС“ ЕООД,
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
„EXPRESS PUBLISHING“ ЗА БЪЛГАРИЯ
http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books