2024

Утвърден бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета – първо тримесечие (2024 г.)

2023

Утвърден бюджет 2023

Отчет за изпълнението на бюджета – първо тримесечие (2023 г.)

Отчет за изпълнение на бюджета – 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета – 01.01.2023 – 30.09.2023 г.

Информация към отчета на бюджета (01.01.2023 – 30.09.2023)

Протокол от Общо събрание на работниците и служителите за изпълнение на бюджета

Отчет на бюджета (01.01. – 31.12.2023)

2022

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01 януари – 31 декември 2022

Отчет за изпълнението на бюджета – трето тримесечие (2022 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета – първо тримесечие (2022 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета – второ тримесечие (2022 г.)

Утвърден бюджет (2022 г.)

2021

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01 януари – 31 декември 2021

Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за периода януари – септември 2021 г.

Утвърден бюджет

2020

Утвърден бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Ботев” за периода януари – март 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Ботев” за периода януари – септември 2020 г.

Изпълнение на бюджета към 30 юни 2020 г.

2019

Утвърден бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Ботев” за периода януари – декември 2019 г.

2018

Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Ботев” за периода януари – декември 2018 г.