Ученици – журналисти от Основно училище „Христо Ботев“ – с. Крушовица, общ. Мизия насочват прожекторите към […]